tbwodisha.com

ଦଶମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ Term-2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା Question Pattern ରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ |

👉🏻 ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2022-23 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ Term-2 ବା Summative Assessment -II ର 👉🏻 Question Pattern ରେ (କେବଳ Subjective) ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି |

👉🏻 ଉଭୟ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ, English ଓ ଗଣିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ (କେବଳ Subjective) କରାଯାଇଛି |

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ :
👉🏻 TBW HSC PROBABLES Term-2 (New Question Pattern) ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି |
👉🏻 TBW HSC PROBABLES Term-2 (Old Pattern) ପୂର୍ବରୁ ପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ TBW HSC EXTRA BOOK କମ ମୂଲ୍ୟରେ (Rs. 35/-) ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି |

ନବମ ଶ୍ରେଣୀ :
👉🏻 Jumbo COMBOOK Class -9 Term-2 (New Question Pattern) ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି |
👉🏻 Jumbo COMBOOK Class -9 Term-2 (Old Pattern) ପୂର୍ବରୁ ପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ Jumbo COMBOOK Class -9 Term-2 EXTRA BOOK କମ ମୂଲ୍ୟରେ (Rs. 35/-) ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି |

👉🏻 ନିକଟସ୍ଥ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ |

👉🏻 ସେଠାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ଆମ Website ରୁ କ୍ରୟ କରିହେବ |

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ Click କରନ୍ତୁ : 👉🏻 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ Click କରନ୍ତୁ : 👉🏻 ନବମ ଶ୍ରେଣୀ