tbwodisha.com

ପୂର୍ବରୁ TBW JTC Guide କ୍ରୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା

 • ପୂର୍ବ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ JTS (Junior Teacher- Schematic) କରାଯାଇଛି 
 • ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲାବସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ 

 • କେବଳ Computer Literacy ବିଷୟରେ Social Networking & Digital Citizenship ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି 
 • ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି
 • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ Download କରିବା ପାଇଁ Click : NewSyllabusJTS 
 • ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ TBW JTC Guide କ୍ରୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ
 • ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ସେଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ Special Book ପ୍ରକାଶିତ ହେବ 
 • ପୂର୍ବରୁ 150 ମିନିଟରେ 150 ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ; କିନ୍ତୁ ଏଥର 150 ମିନିଟରେ 120 ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ 
 • ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ ଓ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ½ ମାର୍କ କଟାଯିବ 
Category - I (Class- I to V)

ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣ :

Part-I (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

 • General English : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • General Odia : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • GK and Current affairs : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Reasoning Ability : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Computer Literacy : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Child Development, Learning, Curriculum & Assessment : ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 

Part-II (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

 • Subject Contents : ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Pedagogy : ପୂର୍ବରୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 

Category - II (Class- VI to VIII)

ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣ :

Part-I (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

 • General English : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • General Odia : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • GK and Current affairs : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Reasoning Ability : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Computer Literacy : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Child Development, Learning, Curriculum & Assessment : ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 

Part-II (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

 • Subject Contents : ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
 • Pedagogy : ପୂର୍ବରୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 24ଟି ପ୍ରଶ୍ନ

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published