tbwodisha.com

Collection: TBW JTS Guides 2023 Junior Teacher Schematic

TBW JTS Guide 2023 

କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 

Junior Teacher Schematic

Category-1 (Class I to V) Category-2 (Class VI to VIII)

TBW JTS Guide କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା :

 • ପୂର୍ବ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ JTS (Junior Teacher- Schematic) କରାଯାଇଛି 
 • ସିଲାବସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ 

 • କେବଳ Computer Literacy ବିଷୟରେ Social Networking & Digital Citizenship ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି 
 • ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି
 • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ Download କରିବା ପାଇଁ Click : NewSyllabusJTS 
 • ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ TBW JTC Guide କ୍ରୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ
 • ପୂର୍ବରୁ 150 ମିନିଟରେ 150 ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ; କିନ୍ତୁ ଏଥର 150 ମିନିଟରେ 120 ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ 
 • ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ ଓ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ½ ମାର୍କ କଟାଯିବ 
  Category - I (Class- I to V)

  ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣ :

  Part-I (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

  • General English : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • General Odia : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • GK and Current affairs : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Reasoning Ability : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Computer Literacy : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Child Development, Learning, Curriculum & Assessment : ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 

  Part-II (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

  • Subject Contents : ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Pedagogy : ପୂର୍ବରୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 


  Category - II (Class- VI to VIII)

  ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତିକରଣ :

  Part-I (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

  • General English : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • General Odia : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • GK and Current affairs : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Reasoning Ability : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Computer Literacy : ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Child Development, Learning, Curriculum & Assessment : ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 

  Part-II (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ 2)

  • Subject Contents : ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 
  • Pedagogy : ପୂର୍ବରୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ; ବର୍ତ୍ତମାନ 24ଟି ପ୍ରଶ୍ନ

   

  Download Current Affairs for JTS and RHT Exams 2023

  From March 2023 onwards…

  Download FREE!

  Click the Poster below 👇🏻

  12 products
  • TBW JTS Guide 2023 Primary (Full Book) Junior Teacher Schematic
   Regular price
   Rs. 1,040.00
   Sale price
   Rs. 1,040.00
   Regular price
   Rs. 1,390.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW SSB TGT Science PCM Recruitment Exam Guide 2024
   Regular price
   Rs. 430.00
   Sale price
   Rs. 430.00
   Regular price
   Rs. 570.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW JTS Guide 2023 Upper Primary Science (Full Book) Junior Teacher Schematic
   Regular price
   Rs. 1,040.00
   Sale price
   Rs. 1,040.00
   Regular price
   Rs. 1,390.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW JTS Guide 2023 Upper Primary Arts (Full Book) Junior Teacher Schematic
   Regular price
   Rs. 1,040.00
   Sale price
   Rs. 1,040.00
   Regular price
   Rs. 1,390.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW JTS Special Book 2023 Junior Teacher Schematic
   Regular price
   Rs. 405.00
   Sale price
   Rs. 405.00
   Regular price
   Rs. 490.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW SSB TGT Arts Recruitment Exam Guide 2024
   Regular price
   Rs. 565.00
   Sale price
   Rs. 565.00
   Regular price
   Rs. 750.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW SSB TGT Hindi Recruitment Exam Guide 2024
   Regular price
   Rs. 240.00
   Sale price
   Rs. 240.00
   Regular price
   Rs. 290.00
   Unit price
   per 
   Sold out
  • TBW SSB TGT Science CBZ Recruitment Exam Guide 2024
   Regular price
   Rs. 300.00
   Sale price
   Rs. 300.00
   Regular price
   Rs. 380.00
   Unit price
   per 
   Sold out